Säädökset alkuperäisinä: 2014

100/2014
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
99/2014
Laki yhteisaluelain muuttamisesta
98/2014
Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta
97/2014
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 34 ja 35 §:n muuttamisesta
96/2014
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
95/2014
Laki siemenkauppalain 32 §:n muuttamisesta
94/2014
Laki taimiaineistolain 16 §:n muuttamisesta
93/2014
Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta
92/2014
Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta
91/2014
Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta
90/2014
Laki kalastuslain muuttamisesta
89/2014
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
88/2014
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta
87/2014
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
86/2014
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
85/2014
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
84/2014
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta
83/2014
Laki kolttalain muuttamisesta
82/2014
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
81/2014
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 57 §:n muuttamisesta
80/2014
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta
79/2014
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
78/2014
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
77/2014
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
76/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
75/2014
Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta
74/2014
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
73/2014
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
72/2014
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta
71/2014
Sisäministeriön asetus valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista korvauksista
70/2014
Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta
69/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
68/2014
Valtioneuvoston asetus hevostalousneuvottelukunnasta ja totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
67/2014
Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
66/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
65/2014
Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista
64/2014
Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta
63/2014
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta
62/2014
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
61/2014
Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta
60/2014
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
59/2014
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
58/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
57/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
56/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä
55/2014
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
54/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä
53/2014
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
52/2014
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta
51/2014
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.