Säädökset alkuperäisinä: 2014

300/2014
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta
299/2014
Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
298/2014
Valtioneuvoston asetus vuonna 2013 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta
297/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
296/2014
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta
295/2014
Valtioneuvoston asetus  maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista
294/2014
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä
293/2014
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta
292/2014
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä
291/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
290/2014
Valtiovarainministeriön asetus Lukutaito -juhlarahasta
289/2014
Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
288/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
287/2014
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014
286/2014
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
285/2014
Valtioneuvoston asetus sotilaskurinpitorangaistuksiin liittyvistä täytäntöönpanokirjoista, ilmoituksista ja hyvityksistä
284/2014
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
283/2014
Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
282/2014
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta
281/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta klassisen sikaruton vastustamisesta
280/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta
279/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
278/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
277/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
276/2014
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
275/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta
274/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
273/2014
Laki tieliikennelain muuttamisesta
272/2014
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
271/2014
Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta
270/2014
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
269/2014
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
268/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
267/2014
Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta
266/2014
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
265/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
264/2014
Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta
263/2014
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
262/2014
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
261/2014
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
260/2014
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
259/2014
Laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta
258/2014
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta
257/2014
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
256/2014
Laki rikoslain muuttamisesta
255/2014
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
254/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
253/2014
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä
252/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
251/2014
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.