Säädökset alkuperäisinä: 2014

350/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
349/2014
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
348/2014
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
347/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
346/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta
345/2014
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
344/2014
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen muuttamisesta
343/2014
Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa
342/2014
Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
341/2014
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
340/2014
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta
339/2014
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta
338/2014
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
337/2014
Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
336/2014
Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
335/2014
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
334/2014
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
333/2014
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
332/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
331/2014
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
330/2014
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2012—2013 suoritettavista korvauksista
329/2014
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
328/2014
Valtioneuvoston asetus kaavoitusmittausasetuksen kumoamisesta
327/2014
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
326/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
325/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
324/2014
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
323/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
322/2014
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
321/2014
Laki hevostalouslain muuttamisesta
320/2014
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
319/2014
Laki eläinjalostustoiminnasta
318/2014
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
317/2014
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
316/2014
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
315/2014
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
314/2014
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
313/2014
Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
312/2014
Laki valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
311/2014
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
310/2014
Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
309/2014
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
308/2014
Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
307/2014
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
306/2014
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta
305/2014
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
304/2014
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
303/2014
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
302/2014
Laki rikoslain muuttamisesta
301/2014
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.