Säädökset alkuperäisinä: 2014

400/2014
Valtioneuvoston asetus tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
399/2014
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
398/2014
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a §:n muuttamisesta
397/2014
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
396/2014
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä
395/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 varoista myönnettävästä teknisestä avusta
394/2014
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
393/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
392/2014
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämisen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
391/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
390/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
389/2014
Laki rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta
388/2014
Laki lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta
387/2014
Laki eläinten lääkitsemisestä
386/2014
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
385/2014
Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta
384/2014
Laki autoverolain muuttamisesta
383/2014
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta
382/2014
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
381/2014
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
380/2014
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
379/2014
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
378/2014
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
377/2014
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
376/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
375/2014
Valtioneuvoston asetus Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta
374/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2014
373/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I A osan II jakson a) kohdan 01 alakohdan kumoamisesta
372/2014
Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
371/2014
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
370/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
369/2014
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
368/2014
Laki hallintolain muuttamisesta
367/2014
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
366/2014
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
365/2014
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
364/2014
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
363/2014
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien vuoden 2014 juhlarahoista
362/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
361/2014
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
360/2014
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
359/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä
358/2014
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
357/2014
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
356/2014
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
355/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten jalostustoiminnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
354/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista.
353/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
352/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
351/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.