Säädökset alkuperäisinä: 2014

550/2014
Laki maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta
549/2014
Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta
548/2014
Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta
547/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta
546/2014
Laki hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta
545/2014
Laki hautaustoimilain 17 §:n muuttamisesta
544/2014
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
543/2014
Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta
542/2014
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
541/2014
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
540/2014
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
539/2014
Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta
538/2014
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
537/2014
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
536/2014
Laki ilmailulain 87 §:n muuttamisesta
535/2014
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta
534/2014
Laki jäteverolain 3 §:n muuttamisesta
533/2014
Laki päästökauppalain muuttamisesta
532/2014
Laki pelastuslain 48 §:n muuttamisesta
531/2014
Laki vesilain muuttamisesta
530/2014
Laki kaivoslain 3 §:n muuttamisesta
529/2014
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
528/2014
Laki jätelain muuttamisesta
527/2014
Ympäristönsuojelulaki
526/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
525/2014
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
524/2014
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 13 d §:n muuttamisesta
523/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
522/2014
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
521/2014
Valtioneuvoston asetus asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 20 §:n 2 momentin voimaantulosta
520/2014
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista
519/2014
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
518/2014
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä
517/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
516/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta
515/2014
Laki rautatielain muuttamisesta
514/2014
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
513/2014
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
512/2014
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
511/2014
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 22 §:n muuttamisesta
510/2014
Laki valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille
509/2014
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta
508/2014
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
507/2014
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
506/2014
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
505/2014
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
504/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
503/2014
Laki elintarvikelain muuttamisesta
502/2014
Laki rehulain muuttamisesta
501/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.