Säädökset alkuperäisinä: 2014

650/2014
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
649/2014
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
648/2014
Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta
647/2014
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
646/2014
Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta
645/2014
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
644/2014
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
643/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta
642/2014
Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta
641/2014
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta
640/2014
Laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta
639/2014
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
638/2014
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
637/2014
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
636/2014
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta
635/2014
Laki kilpailulain 22 §:n muuttamisesta
634/2014
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta
633/2014
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
632/2014
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
631/2014
Laki maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta
630/2014
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
629/2014
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta
628/2014
Laki vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta
627/2014
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
626/2014
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
625/2014
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
624/2014
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttamisesta
623/2014
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
622/2014
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
621/2014
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta
620/2014
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
619/2014
Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
618/2014
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
617/2014
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta
616/2014
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta
615/2014
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
614/2014
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
613/2014
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
612/2014
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
611/2014
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
610/2014
Laki luottolaitostoiminnasta
609/2014
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
608/2014
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
607/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 692/2014 Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta
606/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 224/2014 rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi
605/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 269/2014 Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
604/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 208/2014 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
603/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 833/2014 rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta
602/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015
601/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.