Säädökset alkuperäisinä: 2014

800/2014
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
799/2014
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
798/2014
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2013 verotuksen päättymisestä
797/2014
Valtiovarainministeriön asetus Emil Wikström -juhlarahasta
796/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista
795/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
794/2014
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
793/2014
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
792/2014
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
791/2014
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 ja 24 §:n muuttamisesta
790/2014
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
789/2014
Laki opintotukilain 5 a §:n muuttamisesta
788/2014
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
787/2014
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
786/2014
Valtioneuvoston asetus loppuvuoden 2013 tulvavahinkojen korvaamisesta
785/2014
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
784/2014
Valtioneuvoston asetus kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
783/2014
Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
782/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
781/2014
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
780/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
779/2014
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta
778/2014
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
777/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2014
776/2014
Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
775/2014
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
774/2014
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
773/2014
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
772/2014
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
771/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten eläinten suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
770/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
769/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
768/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
767/2014
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 §:n kumoamisesta
766/2014
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
765/2014
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
764/2014
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
763/2014
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta
762/2014
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
761/2014
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
760/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
759/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
758/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n kumoamisesta
757/2014
Laki tieliikennelain muuttamisesta
756/2014
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta
755/2014
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
754/2014
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta
753/2014
Laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta
752/2014
Laki meripelastuslain muuttamisesta
751/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.