Säädökset alkuperäisinä: 2014

900/2014
Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
899/2014
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
898/2014
Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta
897/2014
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
896/2014
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
895/2014
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
894/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
893/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
892/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
891/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
890/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
889/2014
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
888/2014
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
887/2014
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
886/2014
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
885/2014
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
884/2014
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
883/2014
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta
882/2014
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
881/2014
Laki elintarvikelain muuttamisesta
880/2014
Laki voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
879/2014
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
878/2014
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
877/2014
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
876/2014
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta
875/2014
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
874/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
873/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
872/2014
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
871/2014
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
870/2014
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
869/2014
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
868/2014
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
867/2014
Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista
866/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES osa-alueilla 25–28
865/2014
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
864/2014
Ilmailulaki
863/2014
Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista
862/2014
Laki kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta
861/2014
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
860/2014
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
859/2014
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
858/2014
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
857/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
856/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
855/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
854/2014
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa
853/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
852/2014
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
851/2014
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.