Säädökset alkuperäisinä: 2014

1000/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden siirtokelpoisuuden osoittamista koskevien virallisten todistusten antamisesta
999/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
998/2014
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
997/2014
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
996/2014
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
995/2014
Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
994/2014
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta
993/2014
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
992/2014
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta
991/2014
Laki lästimaksusta annetun lain kumoamisesta
990/2014
Laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta
989/2014
Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle
988/2014
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
987/2014
Laki turvatoimista valtioneuvostossa
986/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
985/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
984/2014
Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
983/2014
Laki poliisilain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta
982/2014
Laki rajavartiolain 80 d §:n muuttamisesta
981/2014
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
980/2014
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
979/2014
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
978/2014
Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta
977/2014
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
976/2014
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
975/2014
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
974/2014
Laki asevelvollisuuslain 126 §:n muuttamisesta
973/2014
Laki passilain muuttamisesta
972/2014
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
971/2014
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
970/2014
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta
969/2014
Vuoden 2014 III lisätalousarvio
968/2014
Laki menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi
967/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta
966/2014
Laki passilain muuttamisesta
965/2014
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
964/2014
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015
963/2014
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
962/2014
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
961/2014
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2015 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
960/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
959/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta
958/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
957/2014
Maa ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
956/2014
Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
955/2014
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
954/2014
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
953/2014
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015
952/2014
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta
951/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten lääkitsemisestä annetun lain 22 §:n tarkoittamasta lääkealan toimijan kirjanpidosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.