Säädökset alkuperäisinä: 2014

1450/2014
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1449/2014
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta
1448/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
1447/2014
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
1446/2014
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1445/2014
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1444/2014
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta
1443/2014
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015–2020
1442/2014
Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista
1441/2014
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015
1440/2014
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
1439/2014
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1438/2014
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1437/2014
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1436/2014
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1435/2014
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1434/2014
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1433/2014
Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1432/2014
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
1431/2014
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
1430/2014
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
1429/2014
Energiatehokkuuslaki
1428/2014
Laki poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta
1427/2014
Laki metsästyslain 8 §:n muuttamisesta
1426/2014
Laki kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta
1425/2014
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä
1424/2014
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1423/2014
Laki uusjakojen tukemisesta
1422/2014
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1421/2014
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1420/2014
Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1419/2014
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä
1418/2014
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta
1417/2014
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1416/2014
Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta
1415/2014
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1414/2014
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1413/2014
Laki lukiolain 35 §:n muuttamisesta
1412/2014
Laki perusopetuslain 43 §:n muuttamisesta
1411/2014
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1410/2014
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1409/2014
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
1408/2014
Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta
1407/2014
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1406/2014
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1405/2014
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1404/2014
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta
1403/2014
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n muuttamisesta
1402/2014
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1401/2014
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.