1450/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III, V ja XI-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen III, V ja XI-1 lukuun Lontoossa 21 päivänä kesäkuuta 2013 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.350(92) tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 30 päivänä joulukuuta 2014.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.