1447/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1351/1999, 1527/2011 ja 1316/2013, seuraavasti:

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

1) korosta, voitto-osuudesta, jälkimarkkinahyvityksestä ja muusta pääomatulosta ennakonpidätys on 30 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä;

2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys on 30 prosenttia, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen;

3) tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetusta julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia; jos yhtiöön sovelletaan eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua lakia (299/2009), ennakonpidätys osingosta on kuitenkin 30 prosenttia;

4) tuloverolain 33 b §:ssä tarkoitetusta muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia;

5) tuloverolain 33 e §:n 2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamasta ylijäämästä ja sen sijaan maksetusta sijaisylijäämästä ennakonpidätys on 25,5 prosenttia ja 3 momentissa tarkoitetusta muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamasta ylijäämästä ja sen sijaan maksetusta sijaisylijäämästä ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 5 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 25,5 prosenttia;

6) kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksetun voitto-osuuden ja koron sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman takuupääoman koron ennakonpidätykseen sovelletaan, mitä 5 kohdassa osuuskunnan ennakonpidätyksestä säädetään.

Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta on 20 prosenttia. Pienemmästä määrästä ei toimiteta ennakonpidätystä. Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta on 14 prosenttia.

Ennakonpidätys ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle yhteisölle, yhteisetuudelle ja yhtymälle maksettavista ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuista työkorvauksesta ja käyttökorvauksesta on 13 prosenttia.

Arvonlisäveron osuus vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.