1441/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 40 §:n 1 momentin ja 43 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa tai kilohailia ICES-osa-alueilla 22—24.

2 §

Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat kalastaa troolilla ICES-osa-alueilla 25—27, 28.2 ja 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 60°00′N eteläpuolella yhteensä enintään 6 100 tonnia silakkaa tai yhteensä enintään 4 500 tonnia kilohailia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa eivätkä kilohailia 1 momentissa mainituilla alueilla sen jälkeen kun jompikumpi 1 momentissa mainituista saaliin enimmäismääristä on täyttynyt.

3 §

Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat kalastaa troolilla ICES-osa-alueilla 25—27, 28.2 ja 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 60°00′N eteläpuolella yhteensä enintään 5 300 tonnia silakkaa tai yhteensä enintään 4 000 tonnia kilohailia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa eivätkä kilohailia muulla 1 momentissa tarkoitetulla alueella kuin osa-alueella 29 leveysasteen 59°47′N pohjoispuolella ja osa-alueella 32 Suomen perusviivan sisäpuolella sen jälkeen kun jompikumpi 1 momentissa mainituista saaliin enimmäismääristä on täyttynyt.

4 §

Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiellon voimaantulon jälkeen kalastaa troolilla ICES-osa-alueilla 25—27 ja 28.2 yhteensä enintään 500 tonnia silakkaa tai yhteensä enintään 400 tonnia kilohailia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa eivätkä kilohailia 1 momentissa mainituilla alueilla sen jälkeen kun jompikumpi 1 momentissa mainituista saaliin enimmäismääristä on täyttynyt.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.