1437/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 11 §:n 1 ja 3 momentin nojalla sellaisena kuin niistä yliopistolain 7 §:n 3 momentti on laissa 1172/2014:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen (464/1998) 12 §, 13 §, 13 a § ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 13 a § asetuksessa 806/1999.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Hallitusneuvos
Virpi Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.