1382/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeriön asetus ilmoituksesta kaupparekisteriin yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 87 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1123/2014:

1 §

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 87 a §:n 3 momentin mukaisessa ilmoituksessa on mainittava:

1) velallisen nimi, toiminimi, kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) ajankohta, jolloin väliaikainen kielto määrättiin, velkajärjestely aloitettiin, maksuohjelma vahvistettiin tai asian käsittely päättyi muun syyn vuoksi, sekä asian tunnistetiedot;

3) asian käsittelyn päättymisen osalta se, onko perusteena maksuohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu ilmoitus voidaan tehdä postitse tai sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.