1380/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun oikeusministeriön asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1212/2001) 1 §:n 2 momentin 3 kohta ja 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Palkkiot selvittäjän tehtävästä ovat:


3) 670 euroa, kun velkojia on viisitoista tai enemmän, velallisen omistusasunto ehdotetaan maksuohjelmassa säilytettäväksi, järjestellään velallisen elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja tai kun asia muusta syystä on erityisen vaikea;


6 §

Erikseen korvattavia kuluja ovat matkakulut ja muut asiaan liittyvät suoranaiset kulut, kuten muutoin kuin sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen toimitetut tiedoksiannot velkojille. Muusta kuin sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tai postitse tavallisella kirjeellä hoidetusta tiedoksiantotavasta johtuvat kulut korvataan ainoastaan silloin, kun tiedoksianto muulla tavoin on ollut tarpeellista. Tavanomaista suuremmista kopiointikuluista korvataan enintään 20 senttiä kopiolta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Mari Aalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.