1175/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja konttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1074/2014) 2 §:n nojalla ja konttilain muuttamisesta annetun lain (1075/2014) nojalla:

 1 §

Turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 111/1999) liitteisiin Lontoossa 3 päivänä joulukuuta 2010 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.310(88) sekä Lontoossa 21 päivänä kesäkuuta 2013 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.355(92) tehdyt muutokset tulevat voimaan 22 päivänä joulukuuta 2014 niin kuin niistä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt päätöslauselmalla MSC.310(88) tehdyt muutokset 12 päivänä marraskuuta 2014 ja tasavallan presidentti 12 päivänä joulukuuta 2014.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt päätöslauselmalla MSC.355(92) tehdyt muutokset 6 päivänä kesäkuuta 2014.

2 §

Turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1074/2014) tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2014.

Konttilain muuttamisesta annettu laki (1075/2014) tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2014.

 3 §

Yleissopimuksen liitteiden muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2014.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä tietoja.)

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.