1159/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suoritteita, joista maa- ja metsätalousministeriö perii kiinteän maksun, ovat ja maksu on:

1) uuselintarvikeasetuksen 258/97/EY mukainen lausunto oleellisesta vastaavuudesta, 700 euroa; sekä

2) yhteismetsälain (109/2003) 33 §:ssä tarkoitetut luvat, 400 euroa.

Kalastuslain (286/1982) 94 §:n mukaisesta maahantuontiluvasta ministeriö perii ajan käyttöön perustuvan maksun, 94 euroa/tunti.

Uuselintarvikeasetuksen 258/97/EY mukaisten hakemusten käsittelystä perittävien maksujen vähimmäismaksu on 2 700 euroa. Mikäli hakemuksen käsittely edellyttää keskimääräistä enemmän työaikaa, peritään ajan käyttöön perustuva maksu (94 euroa/tunti), kuitenkin siten, että maksu on enintään 25 000 euroa.

2 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiantuntija- ja koulutuspalvelut;

2) asiakirjojen jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 3 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

3) painotuotteet;

4) rekistereistä ja muista tietoaineistoista saatavat aineistot, aineistojen jalostaminen ja niihin liittyvät selvitykset; sekä

5) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ministeriö ottaen huomioon, mitä lain 34 §:ssä säädetään.

Ministeriö päättää asiakirjaan kirjoitettavan tai erikseen annettavan todistuksen maksusta siten, että maksu vastaa suoritteen omakustannusarvoa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Talousylitarkastaja
Eeva-Liisa Heinranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.