1143/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 179 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkekassan työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

2 §
Yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten laskettavat suureet

Eläkekassan työntekijän eläkelain 179 §:n mukaista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2013 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2014 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten (1249/2007).

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

STM:a työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.