1130/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään huumausainelain (373/2008) 3 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1127/2014:

1 §

Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjä psykoaktiivisia aineita ovat liitteessä mainitut aineet.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2014.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite

25D-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

2C-C (2-(2,5-dimetoksi-4-kloorifenyyli)etaaniamiini)

2C-D (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-E (2-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-P (2-(2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-T-4 (2-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yylisulfanyyli)fenyyli]etaaniamiini)

5F-AKB48 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-PB-22 indatsolianalogi (kinolin-8-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

5FUR-144 (XLR-11) ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli) metanoni)

A-796,260 ({[1-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1H-indol-3-yyli} (2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli) metanoni)

4-AcO-DALT (3-{2-[di(prop-2-en-1-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DIPT (3-{2-[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DMT (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DPT (3-[2-(dipropyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

α-Pyrrolidiinibutyrofenoni (α-PBP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

α-Pyrrolidiinipropiofenoni (PPP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

AM-1220 ({1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}(naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-1220 atsepaani-isomeeri ([1-(1-metyyliatsepan-3-yyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli) metanoni)

AM-2232 ([3-(naftalen-1-yylikarbonyyli)-1H-indol-1-yyli]pentaaninitriili)

AM-2233 ((2-jodifenyyli){1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}metanoni)

AM-6527 (1-pentyyli-N-(naftalen-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

AM-679 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694 (1-[(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694 kloorijohdos (1-[(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)

3-Amino-1-fenyylibutaani (4-fenyylibutaani-2-amiini)

2-Aminoindaani (2-AI) (2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini)

5-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (5-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (6-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (4-APB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)propaani-2-amiini)

Apinaca (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

Bentsedroni (4-MBC) (2-(bentsyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)butan-1-oni (BMDB) (1-(1,3-betsodioksol-5-yyli)-2-(bentsyyliamino)butan-1-oni)

2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propan-1-oni (BMDP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(bentsyyliamino)propan-1-oni)

4-Bentsyylipiperidiini (4-(fenyylimetyyli)piperidiini)

Brefedroni (4-BMC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

8-Bromi-2,3,6,7-bentso-dihydro-difuraani-etyyliamiini (2C-B-Fly) (2-(8-bromi-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bentsofuran-4-yyli)etaaniamiini)

Bufedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)

Butyloni (bk-MBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)butan-1-oni)

CP 47,497; ja sen C6, C8, C9 homologit (2-(3-hydroksisykloheksyyli)-5-(2-metyylioktan-2-yyli)fenoli)

CRA-13 (naftalen-1-yyli[4-(pentyylioksi)naftalen-1-yyli]metanoni)

Desoksi-D2PM ((2R)-2-(difenyylimetyyli)pyrrolidiini)

Dibutyloni (bk-MMBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)butan-1-oni)

Difenyyliprolinoli (D2PM) (difenyyli[(2S)-pyrrolidin-2-yyli]metanoli)

Di-isopropyylitryptamiini (DIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

Dimetokaiini (3-(dietyyliamino)-2,2-dimetyylipropyyli-4-aminobentsoaatti)

2,4-dimetoksiamfetamiini (2,4-DMA) (1-(2,4-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

Dimetyloni (bk-MDDMA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)

Dimetyyliamfetamiini (N,N-dimetyyli-1-fenyylipropan-2-amiini)

3,4-Dimetyylimetkatinoni (3,4-DMMC) (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

DMMA (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

Etakvaloni (3-(2-etyylifenyyli)-2-metyylikinatsolin-4-oni)

Etyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

Etyylikatinoni (2-(etyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

4-Etyylimetkatinoni (4-EMC) (1-(4-etyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

1-Fenyyli-2-(piperidin-1-yyli)butan-1-oni

1-Fenyylietyyliamiini (1-PEA) (1-fenyylietaaniamiini)

Flefedroni (4-FMC) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2-Fluorimetkatinoni (2-FMC) (1-(2-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3-Fluorimetkatinoni (3-FMC) (1-(3-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

Gammabutyrolaktoni (GBL) (dihydrofuran-2(3H)-oni)

Harmiini (7-metoksi-1-metyyli-9H-ß-karboliini)

4-HO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-oli)

4-HO-DIPT (3-{2[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroksimetyyli)-6,6-dimetyyli-3-(2-metyylioktan-2-yyli)-6a,7,10,10a-tetrahydrobentso[c]kromen-1-oli)

[4-(Hydroksimetyyli)fenyyli](1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni

Ibogaiini (12-metoksi-ibogamiini)

5-Jodi-2-aminoindaani (5-IAI) (5-jodi-2-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni)

JWH-007 ((2-metyyli-1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-015 ((2-metyyli-1-propyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-018 adamantyylijohdos (AB-001) ((1-fenyyli-1H-indol-3-yyli)(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)metanoni)

JWH-018 adamantyylikarboksamidijohdos (APICA) (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indoli-3 karboksamidi)

JWH-019 ((1-heksyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-022 (naftalen-1-yyli[1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

JWH-122 ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-122 pentenyylijohdos ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli) metanoni)

JWH-182 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(4-propyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etyyli]-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-203 (2-(2-kloorifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-210 ((4-etyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-250 (2-(2-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-250 1-(2-metyleeni-N-metyyli-piperidyyli) -johdos (2-(2-metoksifenyyli)-1-{1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}etanoni)

JWH-251 (2-(2-metyylifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-307 ([5-(2-fluorifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-370 ([5-(2-metyylifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-387 ((4-brominaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-398 ((4-kloorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-412 ((4-fluorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

Kamfetamiini (N-metyyli-3-fenyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-amiini)

MBDB (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

MBZP (1-bentsyyli-4-metyylipiperatsiini)

MDDM (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N,N-dimetyylipropan-2-amiini)

Mebrokvaloni (3-(2-bromofenyyli)-2-metyylikinatsolin-4(3H)-oni)

5-MeO-AMT (1-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(prop-2-en-1-yyli)prop-2-en-1-amiini)

5-MeO-DET (N,N-dietyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etaaniamiini)

5-MeO-DIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DMT (2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylietaaniamiini)

5-MeO-DPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)

5-MeO-MALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyyli-prop-2-eeni-1-amiini)

5-MeO-MET (N-etyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N-metyylietaaniamiini)

5-MeO-MIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)

Metamfepramoni (2-(dimetyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metanandamidi ((5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(1-hydroksipropan-2-yyli)ikosa-5,8,11,14-tetraeeniamidi)

Metedroni (bk-PMMA) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3-Metoksietisyklidiini  (3-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(3-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

(4-Metoksifenyyli)(1-metyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni

4’-Metoksi-α-pyrrolidiinipropiofenoni (MOPPP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli) propan-1-oni)

5,6-Metyleenidioksi-2-aminoindaani (MDAI) (6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioksoli-6-amiini)

1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyyli-2-pyrrolidinyyli-1-propanoni (MDMPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

3’,4’-Metyleenidioksi-α-pyrrolidinopropiofenoni (MDPPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

1-Metyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propaani (M-ALPHA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylipropaani-1-amiini)

4-Metyylibufedroni (4-Me-MABP) (2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)butan-1-oni)

4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-etyyliamino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyylimetamfetamiini (4-MMA) (N-metyyli-1-(4-metyylifenyyli)propan-2-amiini)

2-Metyylimetkatinoni (2-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)

3-Metyylimetkatinoni (3-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiinibutyrofenoni (MPBP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiiniheksanofenoni (MPHP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiinipropiofenoni (4’-metyyli-α-PPP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

N,N-Dipropyylitryptamiini (DPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)

1-Nafyroni (1-(naftalen-1-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

Nafyroni (1-(naftalen-2-yyli)-2-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

N-Etyyli-2C-B (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-etyylietaaniamiini)

N-etyylibufedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)

N-Metyyli-N-isopropyylitryptamiini (MIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)

N-Propyyliamfetamiini (PA) (N-(1-fenyylipropan-2-yyli)propan-1-amiini)

Org 27569 (5-kloori-3-etyyli-N-|P[2-[4-(piperidin-1-yyli)fenyyli]etyyli|P]-1H-indoli-2-karboksamidi)

Org 27759 (N-|P[2-[4-(dimetyyliamino)fenyyli]etyyli|P]-3-etyyli-5-fluori-1H-indoli-2-karboksamidi)

Org 29647 (N-(1-bentsyylipyrrolidin-3-yyli)-5-kloori-3-etyyli-1H-indoli-2-karboksamidi)

Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

Pentyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

p-Fluorifenyylipiperatsiini (pFPP) (1-(4-fluorifenyyli)piperatsiini)

3-(p-fluorobentsoyyli)tropaani (pFBT) (8-metyyli-8-atsabisyklo[3.2.1]okt-3-yyli-4-fluoribentsoaatti)

p-Metoksifenyylipiperatsiini (pMeOPP) (1-(4-metoksifenyyli)piperatsiini)

p-Metoksi-N-etyyliamfetamiini (PMEA) (N-etyyli-1-(4-metoksifenyyli)propan-2-amiini)

Pravadoliini (WIN 48,098) ((4-metoksifenyyli)|P[3-metyyli-2-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-4-yyli|P]metanoni)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

RCS-4 ((4-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RCS-4 orto-isomeeri ((2-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

STS-135 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1]dek-1-yyli)-1H-indoli-3-karboxamide)

TFMPP (1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]piperatsiini)

Tienoamfetamiini (1-(tiofen-2-yyli)propaani-2-amiini)

trans-CP 47,497-C8  (4-(2,2-dimetyylinonyyli)-2-metyyli-1-(3-metyylisykloheksyyli) bentseeni)

2,4,6-Trimetoksiamfetamiini (TMA-6) (1-(2,4,6-trimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

2,4,5-Trimetyylimetkatinoni (2,4,5-TMMC) (2-(metyyliamino)-1-(2,4,5-trimetyylifenyyli) propan-1-oni)

UR-144 ((2-pentyyli-1,2-dihydroisokinolin-4-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

WIN 55212-2 (1,4-dihydronaftalen-1-yyli[5-metyyli-3-(morfolin-4-yylimetyyli)-2,3-dihydro [1,4]oksatsino[2,3,4-hi]indol-6-yyli]metanoni)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.