1078/2014

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2015–2016

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään riistahallintolain (158/2011) 33 §:n ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäinen laissa 348/1994:

1 §
Suomen riistakeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskus perii:

1) metsästyslain (615/1993) 10 §:n nojalla annetusta päätöksestä 85 euroa;

2) metsästyslain 26 §:n nojalla annetusta päätöksestä 65 euroa;

3) metsästyslain 40 §:n nojalla annetusta päätöksestä 80 euroa;

4) metsästyslain 42 §:n nojalla annetusta päätöksestä 160 euroa;

5) metsästyslain 52 §:n nojalla annetusta päätöksestä 75 euroa;

6) metsästyslain 41 §:n ja 41 a §:n 1 momentin tai 41 b §:n 1 momentin tai 41 c §:n tai 41 d §:n nojalla annetusta päätöksestä 120 euroa;

7) metsästyslain 41 §:n 3 momentin ja 49 a §:n nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 165 euroa;

8) metsästyslain 41 a §:n 3 momentin ja 41 b §:n 2 momentin nojalla annetusta päätöksestä 60 euroa;

9) metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi ja pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 130 euroa.

Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevassa lupapäätöksessä tehdään samalla päätös myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käytöstä, siitä ei peritä erillistä maksua.

2 §
Suomen riistakeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Suomen riistakeskuksen seuraavat suoritteet ovat maksuttomia:

1) metsästyslain 10 a ja 41 e §:n nojalla annetut päätökset;

2) metsästyslain 78 a §:n nojalla metsästäjärekisteriin tehtävä merkintä;

3) riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitetut nimittämiset;

4) riistahallintolain 11, 12 ja 30 §:n nojalla annetut päätökset.

3 §
Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Riistanhoitoyhdistys perii suorittamistaan tehtävistä maksuja seuraavasti:

1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta;

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta;

3) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ulkomaalaiselle annetusta ampumakoetodistuksesta 15 euroa;

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 27 euroa.

4 §
Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Suomen riistakeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Metsästyskortista tai ampumakokeesta annettavasta jäljennöksestä tai uudesta todistuksesta on perittävä 12 euron maksu.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Sami Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.