1071/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1043/2013, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §
Valtion eläkerahaston menot ja rahaston karttuminen

Edellä 1 momentista poiketen vuonna 2015 rahastosta siirretään valtion talousarvioon 1 momentin mukaan laskettava määrä lisättynä enintään 500 miljoonalla eurolla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

HE 134/2014
VaVM 24/2014
EV 164/2014

  Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.