1027/2014

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallinto muuttaa ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antamansa päätöksen (1330/2013) 3 a §:n ja 13 §:n 4 momentin seuraavasti:

3 a §

Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan Suomessa vakuutetun palkasta 2,10 %:n suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään ulkomaantyötulon sijasta työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työntekijän eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa tapauksessa perusteena käytetään ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

13 §

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen osittaisesta hoitorahasta ja joustavasta hoitorahasta siten kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on säädetty.


Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

Pääjohtajan estyneenä ollessa Strategiajohtaja
Arto Pirinen

Johtava asiantuntija
Tomi Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.