992/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään laivaväen lääkärintarkastuksista annettuun lakiin (1171/2010) uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §
Ulkomainen laivaväen lääkärintodistus

Suomalaisella aluksella työskentelevän laivaväkeen kuuluvan henkilön lääkärintarkastus voidaan tehdä myös ulkomailla sellaisessa valtiossa, joka on hyväksynyt kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen (SopS 22/1984) ja merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen (SopS 52/2013).

Lääkärintarkastuksen suorittavalla lääkärillä on oltava siinä valtiossa, jossa tarkastus suoritetaan, oikeus suorittaa laivaväen lääkärintarkastus. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi 9 §:n 2 momentissa mainitut tiedot. Lääkärin on annettava tarkastuksesta laivaväen lääkärintodistus englanniksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 199/2014
TyVM 8/2014
EV 161/2014

  Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.