946/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yrittäjän eläkelain (1272/2006) 114 §:n ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on viimeksi mainittu osaksi laeissa 990/2008 ja 624/2012:

1 §

Yrittäjän eläkelain (1272/2006) 114 §:n 2 momentissa tarkoitettu alle 53-vuotiaan yrittäjän työeläkevakuutusmaksu on 23,70 prosenttia ja mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettu 53 vuotta täyttäneen yrittäjän työeläkevakuutusmaksu on 25,20 prosenttia vuonna 2015.

Maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu alle 53-vuotiaan maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosentti on 23,70 ja mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitettu 53 vuotta täyttäneen maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosentti on 25,20 vuonna 2015.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Ylimatemaatikko
Mikko Kuusela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.