926/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) 11 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 869/2010, seuraavasti:

11 §
Vesien tilan arviointi

Vesienhoitolain 8 §:n mukaisesti  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee toimialueensa pinta- ja pohjavedet vesienhoitosuunnitelmaa varten.

Kalatalouteen liittyvissä tehtävissä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Luonnonvarakeskus toimittavat luokittelussa tarpeelliset tiedot kalastosta 1 momentissa tarkoitetulle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.