919/2014

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 8 b §, sellaisena kuin se on laeissa 1118/2001 ja 540/2007, seuraavasti:

38 luku

Tieto- ja viestintärikoksista

8 b §
Suojauksen purkujärjestelmärikos

Joka tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 269 §:n 2 momentissa säädetyn kiellon vastaisesti ansiotarkoituksessa tai siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa suojatun palvelun tarjoajalle, valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan, vuokraa tai levittää suojauksen purkujärjestelmää, mainostaa sitä taikka asentaa tai huoltaa sitä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta, suojauksen purkujärjestelmärikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 221/2013
LiVM 10/2014
EV 106/2014
2009/140/EY ; EYVL N:o L 337, 18.12.2009, s.37
2009/136/EY ; EYVL N:o L 337, 18.12.2009, s. 11
2006/24/EY ; EYVL N:o L 105, 13.4.2006, s. 54
2010/13/EU ; EYVL N:o L 95, 15.4.2010, s. 1
2000/31/EY ; EYVL N:o L 178, 17.7.2000, s. 1
98/84/EY ; EYVL N:o L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.