918/2014

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 589/2011, uusi 6 momentti seuraavasti:

161 §
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Telekaapeleiden sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle kiinteistölle säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 28 luvussa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 221/2013
LiVM 10/2014
EV 106/2014
2009/140/EY ; EYVL N:o L 337, 18.12.2009, s.37
2009/136/EY ; EYVL N:o L 337, 18.12.2009, s. 11
2006/24/EY ; EYVL N:o L 105, 13.4.2006, s. 54
2010/13/EU ; EYVL N:o L 95, 15.4.2010, s. 1
2000/31/EY ; EYVL N:o L 178, 17.7.2000, s. 1
98/84/EY ; EYVL N:o L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.