846/2014

Annettu Helsingissä 27 lokakuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus orpoteosten käyttämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään orpoteosten käyttämisestä annetun lain (764/2013) 9 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Mitä tässä asetuksessa säädetään orpoteoksesta ja sen tekijästä, sovelletaan myös orpoteosten käyttämisestä annetun lain (764/2013) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin suojan kohteisiin ja niiden oikeudenhaltijoihin.

Tätä asetusta sovellettaessa tietokantoihin rinnastetaan sähköiset luettelot.

2 §
Selvityksessä käytettävät tietolähteet

Orpoteosten käyttämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitetun selvityksen tekevän laitoksen on laitoksen omien tietokantojen ja aineistoluetteloiden lisäksi käytettävä selvityksessä tässä pykälässä mainittuja tietolähteitä. Jos tekijä tunnistetaan tai tiedetään, selvityksessä tulee käyttää tietolähteenä myös Väestörekisterikeskusta.

Julkaistujen kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien ja aikakausjulkaisujen sekä niihin sisältyvien kirjallisten teosten osalta selvityksessä on käytettävä seuraavia tietolähteitä:

1) Suomen kansallisbibliografia;

2) Arkistolaitoksen tietokannat;

3) SKS:n (Suomalaisen kirjallisuuden seura) ja SLS:n (Svenska litteratursällskapet i Finland) tietokannat;

4) Finna;

5) suomalaisten kirjallisten teosten tekijöiden toimialajärjestöjen tietokannat;

6) teoksen suomalainen julkaisija tai kustantaja;

7) oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n tietokannat.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin aineistoihin sisältyvien kuvataiteen teosten osalta selvityksessä on käytettävä seuraavia tietolähteitä:

1) Kansallisgallerian tietokannat;

2) Museoviraston tietokannat;

3) Suomen valokuvataiteen museon tietokannat;

4) Finna;

5) oikeuksien yhteishallinnointijärjestö Kuvasto ry:n tietokannat.

Elokuvateosten osalta selvityksessä on käytettävä seuraavia tietolähteitä:

1) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tietokannat;

2) oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen Tuotos ry:n, Kopiosto ry:n ja Teosto ry:n tietokannat;

3) kaupparekisteri.

Äänitallenteiden osalta selvityksessä on käytettävä seuraavia tietolähteitä:

1) Suomen kansallisbibliografia;

2) Arkistolaitoksen tietokannat;

3) Finna;

4) oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen Teosto ry:n ja Gramex ry:n tietokannat;

5) suomalaisten sävellysteosten tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden toimialajärjestöjen tietokannat.

Selvityksessä on käytettävä lisäksi seuraavia ulkomaisia tietokantoja:

1) ARROW Plus (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

2) VIAF (Virtual International Authority Files);

3) ISNI (International Standard Name Identifier);

4) ISAN (International Standard Audiovisual Number).

3 §
Tietojen toimittaminen

Laitos, joka on tehnyt selvityksen, ilmoittaa orpoteosten käyttämisestä annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (virasto) tietokantaan liitettäviksi viraston verkkosivuilla teoskohtaisesti tai viraston ilmoittamalla tavalla massasiirtona. Tiedot ilmoittanut laitos on tietokantamerkinnän haltija.

Laitos, joka ei ole tietokantamerkinnän haltija, ilmoittaa orpoteosten käyttämisestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot tietokantaan liitettäviksi viraston verkkosivuilla, jos laitos on käyttänyt mainitun lain 7 §:n mukaisesti kokoelmissaan olevaa teosta, joka on merkitty viraston tietokantaan orpoteoksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot viraston tietokantaan liitettäviksi viraston verkkosivuilla.

4 §
Selvityksestä annettavat tiedot

Orpoteoksen ja tiedetyn tai tunnistetun tekijän yksilöimiseksi viraston tietokantaan ilmoitetaan orpoteosten käyttämisestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi:

1) teoksen kansainvälinen standarditunnus;

2) tunnus, joka yksilöi teoksen laitoksen kokoelmissa;

3) teoksen kuvaus, ellei teoksen nimeä tiedetä;

4) oikeudenhaltijan laji.

Orpoteoksen nimen lisäksi viraston tietokantaan voidaan ilmoittaa:

1) teoksen kieli;

2) teoksen vaihtoehtoinen nimi;

3) teoksen nimen lyhenne tai sen käännös.

5 §
Orpoteoksen tekijän tiedot ja niiden toimittaminen

Orpoteosten käyttämisestä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat tekijän henkilö- ja yhteystiedot. Orpoteoksen tekijä tai hänen edustajansa ilmoittaa tiedot ja ilmoituksen perusteet viraston verkkosivuilla. Tietokantamerkinnän haltija tekee tämän jälkeen tarvittavat muutokset viraston tietokannassa oleviin tietoihin.

Sen todentamiseksi, että tekijäksi ilmoitettu henkilö on teoksen tekijä, tekijän tai hänen edustajansa on tietokantamerkinnän haltijan pyynnöstä esitettävä, mihin teoksen orpoteosaseman lakkauttamista koskeva vaatimus perustuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy 1 momentissa tarkoitetut tiedot viraston tietokantaan liitettäviksi viraston verkkosivuilla.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/28/EU (32012L0028); EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5

  Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Hallitusneuvos
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.