835/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 4 b §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 787/2014, ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 12 b §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 788/2014, nojalla:

1 §
Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaisia ammatillisia perustutkintoja ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ovat tämän asetuksen liitteessä säädetyt tutkinnot. Tutkinnot sijoittuvat koulutusaloille liitteen mukaisesti. Ammatilliset perustutkinnot sisältävät liitteen mukaisia osaamisaloja.

Ammatilliset perustutkinnot voidaan suorittaa sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena että ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna näyttötutkintona, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Osaamisalojen määrittämisessä käytettävät periaatteet

Ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voi sisältyä kaksi tai useampia osaamisaloja, jos se on työelämän tai tutkinnon muodostumisen selkeyden kannalta tarpeellista.

3 §
Tutkintonimikkeiden määrittämisessä käytettävät periaatteet

Ammatillisilla perustutkinnoilla on tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä. Ammattitutkinnoilla ja erikoisammattitutkinnoilla voi olla tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä.

Tutkintonimike voi olla tutkintokohtainen tai osaamisalakohtainen. Yhdellä tutkinnolla tai osaamisalalla voi olla useita tutkintonimikkeitä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan ammatillisista perustutkinnoista annettu opetusministeriön asetus (216/2001) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (768/2014).

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Matti Sillanmäki

Liite

AMMATILLISET TUTKINNOT

Luku 1

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

2) Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

3) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Asioimistulkin ammattitutkinto

2) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

3) Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

4) Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

5) Suntion ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

2) Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

3) Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

Luku 2

KULTUURIALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

2) Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

i) Graafisen suunnittelun osaamisala

ii) Kuva- ja mediataiteen osaamisala

iii) Valokuvauksen osaamisala

3) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

i) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

ii) Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala

4) Musiikkialan perustutkinto

i) Musiikin osaamisala

ii) Musiikkiteknologian osaamisala

iii) Pianonvirityksen osaamisala

5) Sirkusalan perustutkinto

6) Tanssialan perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Aseseppäkisällin ammattitutkinto

2) Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto

3) Hopeasepän ammattitutkinto

4) Kaivertajan ammattitutkinto

5) Keramiikkakisällin ammattitutkinto

6) Kiviseppäkisällin ammattitutkinto

7) Kultaajakisällin ammattitutkinto

8) Kultasepän ammattitutkinto

9) Käsityöntekijän ammattitutkinto

10) Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

11) Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto

12) Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto

13) Restaurointikisällin ammattitutkinto

14) Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto

15) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

16) Seppäkisällin ammattitutkinto

17) Sisustusalan ammattitutkinto

18) Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto

19) Teatterialan ammattitutkinto

20) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

21) Valokuvaajan ammattitutkinto

22) Verhoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto

2) Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto

3) Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto

4) Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto

5) Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto

6) Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto

7) Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

8) Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto

9) Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

10) Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto

11) Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

12) Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

13) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

14) Seppämestarin erikoisammattitutkinto

15) Sisustusalan erikoisammattitutkinto

16) Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

17) Teatterialan erikoisammattitutkinto

18) Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

19) Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

Luku 3

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Liiketalouden perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

ii) Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

iii) Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala 

B) Ammattitutkinnot

1) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

2) Finanssialan ammattitutkinto

3) Isännöinnin ammattitutkinto

4) Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

5) Lähiesimiestyön ammattitutkinto

6) Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

7) Myynnin ammattitutkinto

8) Sihteerin ammattitutkinto

9) Taloushallinnon ammattitutkinto

10) Tullialan ammattitutkinto

11) Ulkomaankaupan ammattitutkinto

12) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

13) Virastomestarin ammattitutkinto

14) Yrittäjän ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Johtamisen erikoisammattitutkinto

2) Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

3) Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

4) Taloushallinnon erikoisammattitutkinto

5) Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

6) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

7) Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

8) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Luku 4

LUONNONTIETEIDEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

i) Käytön tuen osaamisala

ii) Ohjelmistotuotannon osaamisala 

B) Ammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Luku 5

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Autoalan perustutkinto

i) Autokorinkorjauksen osaamisala

ii) Automaalauksen osaamisala

iii) Automyynnin osaamisala

iv) Autotekniikan osaamisala

v) Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala

vi) Varaosamyynnin koulutusohjelma

2) Elintarvikealan perustutkinto

i) Elintarviketeknologian osaamisala

ii) Leipomoalan osaamisala

iii) Liha-alan osaamisala

iv) Meijerialan osaamisala

3) Kaivosalan perustutkinto

4) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto

i) Kelloalan osaamisala

ii) Mikromekaniikan osaamisala

5) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

i) Kiinteistönhoidon osaamisala

ii) Toimitilapalvelujen osaamisala

6) Kone- ja metallialan perustutkinto

i) Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala

ii) Valimotekniikan osaamisala

iii) Valmistustekniikan osaamisala

7) Laboratorioalan perustutkinto

8) Lentokoneasennuksen perustutkinto

i) Avioniikan osaamisala

ii) Lentokoneasennuksen osaamisala

9) Lennonjohdon perustutkinto

10) Logistiikan perustutkinto

i) Kuljetuspalvelujen osaamisala

ii) Lentoasemapalvelujen osaamisala

iii) Varastopalvelujen osaamisala

11) Maanmittausalan perustutkinto

12) Merenkulkualan perustutkinto

i) Kansi- ja konekorjauksen osaamisala

ii) Kansipäällystön osaamisala

iii) Konepäällystön osaamisala

iv) Sähkökäytön osaamisala

13) Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

i) Kumitekniikan osaamisala

ii) Muovitekniikan osaamisala

14) Painoviestinnän perustutkinto

i) Painotekniikan osaamisala

ii) Ulkoasun toteutuksen osaamisala

15) Pintakäsittelyalan perustutkinto

i) Metallituotteiden pintakäsittelyn osaamisala

ii) Puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

iii) Rakennusten pintakäsittelyn osaamisala

16) Prosessiteollisuuden perustutkinto

i) Biotekniikan osaamisala

ii) Kemiantekniikan osaamisala

iii) Levyteollisuuden osaamisala

iv) Paperiteollisuuden osaamisala

v) Sahateollisuuden osaamisala

17) Puualan perustutkinto

18) Rakennusalan perustutkinto

i) Kivialan osaamisala

ii) Maarakennuksen osaamisala

iii) Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Talonrakennuksen osaamisala

19) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

20) Talotekniikan perustutkinto

i) Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

ii) Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

iii) Kylmäasennuksen osaamisala

iv) Putkiasennuksen osaamisala

21) Teknisen suunnittelun perustutkinto

22) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

i) Jalkinealan osaamisala

ii) Tekstiilihuollon osaamisala

iii) Tekstiilitekniikan osaamisala

iv) Vaatetuksen osaamisala

23) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

24) Turvallisuusalan perustutkinto

25) Veneenrakennuksen perustutkinto

26) Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

i) Sisustuksen osaamisala

ii) Verhoilun osaamisala 

B) Ammattitutkinnot

1) Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

2) Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)

3) Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

4) Automaatioasentajan ammattitutkinto

5) Autokorimekaanikon ammattitutkinto

6) Automaalarin ammattitutkinto

7) Automyyjän ammattitutkinto

8) Digitaalipainajan ammattitutkinto

9) Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto

10) Elintarvikejalostajan ammattitutkinto

11) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

12) Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto

13) Hissiasentajan ammattitutkinto

14) Hitsaajan ammattitutkinto

15) Ilmastointiasentajan ammattitutkinto

16) Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto

17) Jalkinealan ammattitutkinto

18) Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto

19) Kaivosalan ammattitutkinto

20) Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto

21) Kemianteollisuuden ammattitutkinto

22) Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

23) Kirjansitojan ammattitutkinto

24) Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto

25) Kivimiehen ammattitutkinto

26) Kondiittorin ammattitutkinto

27) Koneenasentajan ammattitutkinto

28) Koneistajan ammattitutkinto

29) Korroosionestomaalarin ammattitutkinto

30) Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto

31) Kumialan ammattitutkinto

32) Kunnossapidon ammattitutkinto

33) Kylmäasentajan ammattitutkinto

34) Laivanrakentajan ammattitutkinto

35) Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

36) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

37) Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

38) Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto

39) Leipomoteollisuuden ammattitutkinto

40) Leipurin ammattitutkinto

41) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

42) Lentokonetekniikan ammattitutkinto

43) Levyalan ammattitutkinto

44) Levytekniikan ammattitutkinto

45) Lihanjalostajan ammattitutkinto

46) Lihantarkastuksen ammattitutkinto

47) Lihateollisuuden ammattitutkinto

48) Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

49) Lukkosepän ammattitutkinto

50) Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

51) Maalarin ammattitutkinto

52) Maanmittausalan ammattitutkinto

53) Maarakennusalan ammattitutkinto

54) Maidonjalostajan ammattitutkinto

55) Meijeriteollisuuden ammattitutkinto

56) Metallien jalostuksen ammattitutkinto

57) Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto

58) Muovimekaanikon ammattitutkinto

59) Metsäkoneasentajan ammattitutkinto

60) Nahanvalmistajan ammattitutkinto

61) Nuohoojan ammattitutkinto

62) Painajan ammattitutkinto

63) Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto

64) Paperiteollisuuden ammattitutkinto

65) Pienkonemekaanikon ammattitutkinto

66) Puusepänalan ammattitutkinto

67) Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

68) Putkiasentajan ammattitutkinto

69) Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

70) Rakennustuotannon ammattitutkinto

71) Rakennustuotealan ammattitutkinto

72) Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

73) Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto

74) Rengasalan ammattitutkinto

75) Saha-alan ammattitutkinto

76) Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

77) Sähköasentajan ammattitutkinto

78) Sähköteollisuuden ammattitutkinto

79) Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

80) Talonrakennusalan ammattitutkinto

81) Teknisen eristäjän ammattitutkinto

82) Tekstiilialan ammattitutkinto

83) Tekstiilihuollon ammattitutkinto

84) Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

85) Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto

86) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

87) Tietokoneasentajan ammattitutkinto

88) Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto

89) Turkkurin ammattitutkinto

90) Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

91) Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

92) Vaatetusalan ammattitutkinto

93) Valajan ammattitutkinto

94) Valumallin valmistajan ammattitutkinto

95) Varaosamyyjän ammattitutkinto

96) Varastoalan ammattitutkinto

97) Vartijan ammattitutkinto

98) Veneenrakentajan ammattitutkinto

99) Vesihuoltoalan ammattitutkinto

100) Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

101) Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

102) Ympäristöhuollon ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto

2) Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto

3) Autokorimestarin erikoisammattitutkinto

4) Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto

5) Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto

6) Automekaanikon erikoisammattitutkinto

7) Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto

8) Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

9) Faktorin erikoisammattitutkinto

10) Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

11) Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

12) Jalkinealan erikoisammattitutkinto

13) Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto

14) Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

15) Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

16) Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto

17) Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto

18) Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

19) Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

20) Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto

21) Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

22) Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

23) Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto

24) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

25) Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto

26) Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

27) Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto

28) Leipurimestarin erikoisammattitutkinto

29) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

30) Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

31) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

32) Levymestarin erikoisammattitutkinto

33) Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

34) Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

35) Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

36) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

37) Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

38) Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

39) Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto

40) Painajamestarin erikoisammattitutkinto

41) Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto

42) Pesulateknikon erikoisammattitutkinto

43) Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto

44) Puusepänalan erikoisammattitutkinto

45) Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

46) Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

47) Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto

48) Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto

49) Sahamestarin erikoisammattitutkinto

50) Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

51) Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto

52) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

53) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

54) Tekniikan erikoisammattitutkinto

55) Tekstiilialan erikoisammattitutkinto

56) Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

57) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

58) Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto

59) Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto

60) Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

61) Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

62) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

63) Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

64) Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

65) Valajamestarin erikoisammattitutkinto

66) Valumallimestarin erikoisammattitutkinto

67) Varastoalan erikoisammattitutkinto

68) Venemestarin erikoisammattitutkinto

69) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Luku 6

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hevostalouden perustutkinto

2) Kalatalouden perustutkinto

3) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

i) Luontoalan osaamisala

ii) Porotalouden osaamisala

iii) Ympäristöalan osaamisala

4) Maatalousalan perustutkinto

i) Eläintenhoidon osaamisala

ii) Maatalousteknologian osaamisala

iii) Maatilatalouden osaamisala

iv) Turkistalouden osaamisala

5) Metsäalan perustutkinto

i) Metsäenergian tuotannon osaamisala

ii) Metsäkoneasennuksen osaamisala

iii) Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Metsätalouden osaamisala

6) Puutarhatalouden perustutkinto

i) Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

ii) Puutarhatuotannon osaamisala

iii) Viheralan osaamisala 

B) Ammattitutkinnot

1) Arboristin ammattitutkinto

2) Bioenergia-alan ammattitutkinto

3) Eläintenhoitajan ammattitutkinto

4) Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

5) Floristin ammattitutkinto

6) Golfkentänhoitajan ammattitutkinto

7) Hevostenvalmentajan ammattitutkinto

8) Kalanjalostajan ammattitutkinto

9) Kalanviljelijän ammattitutkinto

10) Kalastusoppaan ammattitutkinto

11) Kengityssepän ammattitutkinto

12) Luonnontuotealan ammattitutkinto

13) Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto

14) Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

15) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

16) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)

17) Porotalouden ammattitutkinto

18) Puistopuutarhurin ammattitutkinto

19) Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto

20) Seminologin ammattitutkinto

21) Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

22) Vihersisustajan ammattitutkinto

23) Viinintuotannon ammattitutkinto

24) Viljelijän ammattitutkinto

25) Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Floristimestarin erikoisammattitutkinto

2) Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto

3) Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto

4) Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

5) Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto

6) Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto

7) Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

8) Metsämestarin erikoisammattitutkinto

9) Puistomestarin erikoisammattitutkinto

10) Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

11) Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto

12) Riistamestarin erikoisammattitutkinto

13) Tallimestarin erikoisammattitutkinto

14) Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

Luku 7

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hammastekniikan perustutkinto

2) Hiusalan perustutkinto

3) Kauneudenhoitoalan perustutkinto

i) Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

ii) Kosmetologin osaamisala

4) Liikunnanohjauksen perustutkinto

5) Lääkealan perustutkinto

i) Apteekkialan osaamisala

ii) Lääkealan osaamisala

6) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

ii) Ensihoidon osaamisala

iii) Jalkojenhoidon osaamisala

iv) Kuntoutuksen osaamisala

v) Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

vi) Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

vii) Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

viii) Suun terveydenhoidon osaamisala

ix) Vammaistyön osaamisala

x) Vanhustyön osaamisala 

B) Ammattitutkinnot

1) Hierojan ammattitutkinto

2) Hiusalan ammattitutkinto

3) Jalkojenhoidon ammattitutkinto

4) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

5) Kipsausalan ammattitutkinto

6) Liikunnan ammattitutkinto

7) Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

8) Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

9) Optiikkahiojan ammattitutkinto

10) Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

11) Päihdetyön ammattitutkinto

12) Valmentajan ammattitutkinto

13) Välinehuoltajan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Hierojan erikoisammattitutkinto

2) Hiusalan erikoisammattitutkinto

3) Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

4) Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

5) Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

6) Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

7) Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

8) Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

9) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

10) Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

11) Valmentajan erikoisammattitutkinto

12) Vanhustyön erikoisammattitutkinto

13) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Luku 8

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun osaamisala

ii) Hotellipalvelun osaamisala

iii) Kokin osaamisala

2) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

i) Kotityöpalvelujen osaamisala

ii) Puhdistuspalvelujen osaamisala

3) Matkailualan perustutkinto

i) Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala

ii) Matkailupalvelujen osaamisala 

B) Ammattitutkinnot

1) Hotellivirkailijan ammattitutkinto

2) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

3) Laitoshuoltajan ammattitutkinto

4) Maaseutumatkailun ammattitutkinto

5) Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

6) Matkaoppaan ammattitutkinto

7) Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

8) Ravintolakokin ammattitutkinto

9) Suurtalouskokin ammattitutkinto

10) Tarjoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Baarimestarin erikoisammattitutkinto

2) Dieettikokin erikoisammattitutkinto

3) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

4) Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

5) Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

6) Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.