802/2014

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 12 b §:n 2 momentin ja 12 d §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) tarkoitetuista tuottajaorganisaatioista.

2 §
Tuottajaorganisaation jäsenten ja tuotannon arvon vähimmäismäärä

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tulee koostua vähintään viidestä tuottajajäsenestä ja sen kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee olla vähintään 500 000 euroa.

Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation tulee koostua vähintään 15 tuottajajäsenestä, joiden yhteenlaskettu maidon tuotantomäärä on vähintään 3 miljoonaa litraa vuodessa.

3 §
Äänivalta hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiossa

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation yksittäisen tuottajajäsenen äänivalta ei voi olla enempää kuin 20 prosenttia jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Muu kuin tuottajajäsen voi osallistua toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin siten kuin se tuottajaorganisaation säännöissä sallitaan. Näitä jäseniä ei oteta huomioon määritettäessä tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärää eivätkä ne voi pitää yhteensä hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa.

4 §
Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo

Kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisessa viitekautena käytetään tuottajaorganisaation toimintaohjelman hyväksymishakemuksessa ilmoittamaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 51 artiklan 2 kohdan a tai b alakohdan mukaista 12 kuukauden jaksoa.

Tuottajaorganisaatiosta eronneen ja toiseen organisaatioon liittyneen jäsenen kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan päällekkäin menevältä viitekaudelta sen tuottajaorganisaation hyväksi, josta jäsen on eronnut.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2014.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.