800/2014

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 6 ja 7 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 § asetuksessa 1202/2005 ja 7 § osaksi asetuksessa 563/2003, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 § siitä asetuksella 1202/2005 kumotun 1 §:n tilalle ja uusi 6 a § seuraavasti:

1 §
Koulutusalat

Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään ja rahoitetaan seuraavilla koulutusaloilla:

1)humanistinen ja kasvatusala;

2)kulttuuriala;

3)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala;

4) luonnontieteiden ala;

5) tekniikan ja liikenteen ala;

6) luonnonvara- ja ympäristöala;

7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sekä

8) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

6 §
Tutkintotodistukset

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 a §:ssä tarkoitettu tutkintotodistus ja todistus suoritetuista tutkinnon osista sisältävät suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Todistukset allekirjoittaa tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja.

Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus tutkinnon suorittamisesta.

6 a §
Todistus valmistavasta ja muusta koulutuksesta

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 9 a §:ssä tarkoitettu todistus valmistavaan koulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistumisesta sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja koulutuksen kestosta. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.

7 §
Tutkintosuoritusten arviointi

Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.