783/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun oikeusministeriön asetuksen (1109/2009) 1 ja 2 §, seuraavasti:

1 §
Tuomioistuimen ratkaisusta ilmoittaminen

Kun tuomioistuin määrää oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetussa laissa (362/2009) tarkoitetun hyvityksen, sen on viipymättä toimitettava ratkaisusta jäljennös Valtiokonttorille. Muussa asiassa kuin virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa jäljennös on toimitettava hyvissä ajoin ennen valitusajan päättymistä.

2 §
Hyvityksen maksaminen

Kun hyvityksen määräämistä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi, tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava hyvityksen ja mahdollisen kulukorvauksen maksamiseksi tarpeelliset tiedot Valtiokonttorille sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

Tuomioistuimen ratkaisusta ilmoittamiseen ja hyvityksen maksamiseen asiassa, joka on tullut tuomioistuimessa tai oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa lautakunnassa vireille ennen 1 päivää kesäkuuta 2013, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Ylitarkastaja
Jennimari Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.