777/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6  §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan myöntää;

1) kirjanpitovelvollisille lihan ostajille lihan kuljetusavustusta vuodelta 2014;

2) meijereille maidon kuljetusavustusta vuodelta 2013;

3) keinosiemennysalan toimijoille eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea vuodelta 2014.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin tuotantopaikalta teurastamoon tai poroteurastamoon.

2 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai aluehallintoviraston hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteessä 1 mainitulla tukialueella.

Lihan kuljetusavustusta voidaan tukivuodelta 2014 maksaa enintään liitteen 1 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan lihan kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 2 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

3 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2014 myöntää liitteessä 2 mainituilta pohjoisen tuen alueilta vuonna 2013 tuottajilta keräillystä täysmaidosta euroina tuhatta litraa kohti enintään liitteen 2 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan maidon kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki

Kotieläintaloudelle välttämättömien palveluiden turvaamiseksi voidaan henkilöille, joilla on eläinsuojelulain (247/1996) 29 §:ssä säädetty kelpoisuus tai jotka ovat kotieläinjalostuslain (794/1993) 6 §:ssä tarkoitettuja luvanhaltijoita, jotka saavat harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin keinosiementämistä kotitilalla myöntää eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea liitteessä 3 mainituilla pohjoisen tuen alueilla tehdyistä tukivuoden 2014 sellaisista keinosiementämistä varten tehdyistä työmatkoista, joissa käynnin suorittaja tekee työmatkan keinosiementämiseen kuuluvien välttämättömien tehtävien suorittamiseksi kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle varsinaisen työpaikkansa ulkopuolelle sekä tilanteissa, joissa työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, matkoja, joissa käynnin suorittaja tekee keinosiementämisen suorittamiseksi asunnoltaan työmatkan kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle enintään 13,00 euroa käyntikertaa kohti.

Jos tuen saajan eräiden kotieläintalouden palvelujen tukena ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen tai muun tuen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista tukea ei makseta ylittävältä osalta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

LIHAN KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio  39,41
C3—P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 39,41
C3—P4
Posio  69,07
C4—P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta tukialueeseen P5 kuuluvia osia  69,07
C4—P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2014) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 157,84

Liite 2

MAIDON KULJETUSAVUSTUS

Kunta euroa/1000 litraa
Kajaani 7,51
Paltamo 9,80
Ristijärvi 10,12
Sotkamo 9,47
Vaala 5,83
Hyrynsalmi 12,08
Keminmaa 7,84
Kuhmo 12,41
Simo 7,48
Tervola 10,12
Tornio 9,55
Kemijärvi 11,05
Pello               18,00
Pudasjärvi       8,83
Puolanka        12,45
Ranua            9,73
Rovaniemi      13,46
Suomussalmi   15,67
Taivalkoski     10,18
Ylitornio         13,23
Kuusamo        2,09
Posio              6,44
Kittilä             24,16
Kolari             20,44
Pelkosenniemi 16,82
Salla               18,64
Savukoski       27,75
Sodankylä       22,86
Enontekiö       31,02
Inari               36,90
Muonio           26,19
Utsjoki            43,75

Liite 3

ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUKI

Kunta
Enontekiö
Hyrynsalmi
Inari
Kemijärvi
Kittilä
Kolari
Kuhmo
Kuusamo
Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Pudasjärvi
Puolanka
Ranua
Rovaniemi
Salla
Savukoski
Sodankylä
Suomussalmi
Taivalkoski
Utsjoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.