775/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa annetun sisäasiainministeriön asetuksen (659/2005) 1 § ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rajavartiolaitoksen virkatehtävissä tapahtuvaan eläimen kiinniottamiseen, säilyttämiseen ja lopettamiseen, jollei muualla toisin säädetä.

Rajavartiolain (578/2005) 21 §:ssä säädetään rajavartiomiehelle kuuluvista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavista poliisitehtävistä. Oikeudesta eläimen kiinniottamiseen ja lopettamiseen poliisitehtävässä säädetään poliisilain (872/2011) 2 luvun 16 §:ssä. Rajavartiomiehen oikeudesta käyttää voimakeinoja virkatehtävän suorittamiseksi säädetään rajavartiolain 35 §:ssä.

Metsästyksestä ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä sekä tappamisesta ja koiran pitämisestä kuten myös rauhoitettujen nisäkkäiden ja lintujen pyydystämisestä ja tappamisesta säädetään metsästyslaissa (615/1993) ja sen nojalla annetussa metsästysasetuksessa (666/1993). Eläinten suojelusta säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) ja sen nojalla annetussa eläinsuojeluasetuksessa (396/1996). Eläinten kuljetuksesta säädetään eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

4 §
Kirjaaminen, ilmoitukset ja todistus

Eläimen lopettamisesta on ilmoitettava sen omistajalle tai lailliselle haltijalle. Riistaeläimen lopettamisesta on ilmoitettava metsästysoikeuden haltijalle noudattaen, mitä metsästysasetuksen 39 §:ssä säädetään. Rauhoitetun riistaeläimen lopettamisesta on ilmoitettava lisäksi riistanhoitopiirille ja poliisille. Riistaeläimen toimittamisesta riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle säädetään metsästyslain 83 d §:ssä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.