774/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (656/2005) 4 §:n 3, 7, 8 ja 12 kohta sekä 6—9 § ja

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 §, 12 §:n 2 momentti, 18 §:n 3 momentti ja 20 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Säädösperusta

Rajavartiomiehen oikeudesta käyttää virkatehtävää suorittaessaan voimakeinoja ja määrätä kulkuneuvo pysäytettäväksi säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 31 §:ssä sekä rajavartiolain (578/2005) 35 §:ssä. Varautumisesta voimakeinojen käyttöön, ampuma-aseen käytöstä ja sitomisesta säädetään rajavartiolain 35 b — 35 d §:ssä. Rajavartiomiehen varustamisesta voimankäyttö- ja suojavälineillä säädetään rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 61 §:ssä.


5 §
Voimankäyttövälineet

Rajavartiolaitoksen voimankäyttövälineitä ovat:

1) henkilökohtaisena virka-aseena siihen määrättyine patruunoineen lippaallista tai itselataavaa kertatulta ampuvat pistoolit ja revolverit;

2) erityisaseena siihen määrättyine patruunoineen haulikko ja kertatulta, itselataavaa kertatulta, lippaallista tai vyösyöttöistä kertatulta tai sarjatulta ampuva kivääri tai muu ampuma-ase, sekä muu ampuma-ase, jota käytetään kyynelkaasun tai muun käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavan lamaannuttavan aineen levittämiseen taikka kohdehenkilön patukka-ammuksella tai valo–ääni -ammuksella tilapäisesti toimintakyvyttömäksi tekemiseen;

3) muut ominaisuuksiltaan ja vaikutuksiltaan asianmukaisesti käytettyinä ampuma-asetta lievemmät voimankäyttövälineet.

12 §
Menetelmät tie- tai maastoliikenteeseen käytettävän kulkuneuvon pysäyttämisessä

Ampuma-aseen käytöstä säädetään rajavartiolain 35 c §:ssä. Käytettäessä ampuma-asetta tie- tai maastoliikenteessä käytettävän kulkuneuvon pysäyttämisessä on ampuma-aseen käytön edellytysten täytyttävä kaikkien kulkuneuvossa olevien henkilöiden osalta.

18 §
Menetelmät vesikulkuneuvon pysäyttämisessä

Ampuma-aseen käytöstä säädetään rajavartiolain 35 c §:ssä. Käytettäessä ampuma-asetta vesikulkuneuvon pysäyttämisessä on ampuma-aseen käytön edellytysten täytyttävä kaikkien kulkuneuvossa olevien henkilöiden osalta.

20 §
Menetelmät ilma-aluksen pysäyttämisessä

Ilmailulaissa (1194/2009) säädetyllä lentopaikalla olevan ilma-aluksen pysäyttämiseksi rajavartiolaitoksen tulee olla yhteydessä lennonjohtoon sopivan menettelytavan löytämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.