772/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 52 § ja  

muutetaan 38, 49, 59 ja 60 §, sellaisina kuin niistä ovat 38 § osaksi asetuksessa 314/2014 ja 49 § asetuksessa 1128/2009, seuraavasti:

38 §
Sotilaskurinpitomenettelyä koskeva täytäntöönpano

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 75 §:ssä tarkoitettuna päiväkäskynä on rajavartiolaitoksen päällikön hallintoyksiköille julkaisema päätösluettelo sekä vartioston ja vartiolentolaivueen komentajan ja Raja- ja merivartiokoulun johtajan hallintoyksikössään julkaisema päätösluettelo.

49 §
Tutkinnanjohtajaksi määrättävältä vaadittava koulutus

Rajavartiolaitoksen tai sen hallintoyksikön päällikkö voi määrätä tutkinnanjohtajaksi vähintään luutnantin arvoisen rajavartiomiehen, joka on saanut Raja- ja merivartiokoulun antaman tutkinnanjohtajakoulutuksen tai saanut muun koulutuksen, jonka Raja- ja merivartiokoulu on hyväksynyt sen antamaa koulutusta vastaavaksi, taikka joka on suorittanut oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon tai poliisipäällystön tutkinnon.

59 §
Haltuun otetun omaisuuden kirjaaminen

Rajavartiolain 28, 59, 66, 66 a ja 69 §:ssä tarkoitetusta omaisuuden haltuun ottamisesta kirjataan haltuunoton peruste sekä tiedot omaisuuden takaisin luovuttamisesta tai hävittämisestä.

60 §
Henkilöntarkastuksesta laadittava pöytäkirja

Rajavartiolain 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettuun henkilöntarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä ainakin:

1) toimenpiteen päivämäärä, kellonaika ja paikka;

2) toimenpiteen kohde;

3) toimenpiteen tarkoitus;

4) toimenpiteen määräyksen antaja;

5) toimituksen kulku ja tulokset;

6) toimituksessa mukana olleet henkilöt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2014.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.