702/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 70 §:n 1 momentin, maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta annetun lain (29/2014) voimaantulosäännöksen 1 momentin, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta annetun lain (30/2014) voimaantulosäännöksen 1 momentin, maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta annetun lain (33/2014) voimaantulosäännöksen 1 momentin, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (34/2014) voimaantulosäännöksen 1 momentin, laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain (35/2014) voimaantulosäännöksen 1 momentin ja maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (39/2014) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Seuraavat lait ja lainkohdat tulevat voimaan 1päivänä syyskuuta 2014:

1) maaseudun kehittämisen tukemisesta annettu laki (28/2014); lain 65 §:n voimaantulosta 22 päivänä tammikuuta 2014 säädetään mainitussa laissa;

2) maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta annetun lain (29/2014) 2 §;

3) laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta (30/2014);

4) laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (33/2014); lain 2 §:n voimaantulosta 22 päivänä tammikuuta 2014 säädetään mainitussa laissa;

5) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (34/2014);

6) laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta annettu laki (35/2014);

7) maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (39/2014).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Jos laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) nojalla myönnetään tukea laajakaistahankkeisiin 1 päivänä tammikuuta 2015 jälkeen sellaisiin kuntiin, joiden maksuosuus on 22 prosenttia, ne tuen piiriin kuuluvat kunnat, joiden maksuosuus on 22 prosenttia, määräytyvät kumottavan lain (1443/2006) 19 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (829/2007) 22 a §:ssä tarkoitetun liitteen mukaisesti.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.