694/2014

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,

kumotaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1056/2012) liitteen kohdat 1.4.4.2 ja 1.4.4.3, sellaisena kun ne ovat asetuksessa 1114/2013,

muutetaan asetuksen liitteen kohdat 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.8, 1.4.2, 1.4.2.3 1.4.4, 1.4.4.1, 1.5.3.1, 2.11.2, 2.11.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.2-5.2.7.3, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.3-5.5.3.4, 5.5.4, 5.8.3, 5.8.3.1, 5.8.3.3, 5.8.5 ja 5.8.6, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1114/2013, sekä

lisätään asetuksen 2 §:ään uusi 4 momentti ja liitteeseen uudet kohdat 1.4.2.3, 3.13, 3.13.1 ja 5.1.4 seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valvontamaksua ei peritä pieniä eläinmääriä teurastavien teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten laitosvalvonnasta ensimmäisen 10 tunnin osalta vuodessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.