511/2014

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 22 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 5 §:n 1 momentin 5, 7, 13 ja 14 kohdat, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 172/2010 ja

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §
Ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ulkoasiainhallinnon virkoihin on valtion virkamieslaissa säädetyn Suomen kansalaisuuden ja 6 §:ssä säädetyn kielitaidon lisäksi:


5) talousjohtajalla, taloussuunnittelupäälliköllä, turvallisuusjohtajalla, turvallisuuspäälliköllä, kiinteistöjohtajalla ja tietohallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito;


7) erityisasiantuntijalla, kehityspolitiikan erityisasiantuntijalla, kehityspolitiikan neuvonantajalla, neuvottelevalla virkamiehellä, kaupallisella neuvoksella ja kaupallisella sihteerillä ylempi korkeakoulututkinto;


13) tietotekniikkapäälliköllä, laskentapäälliköllä, erikoistutkijalla, ylitarkastajalla, ylikielenkääntäjällä ja tutkijalla ylempi korkeakoulututkinto, arkistotehtävissä toimivalla tutkijalla lisäksi arkistoalan tutkinto, sekä kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vaadittavat kirjasto- ja tietopalvelualan opinnot;

14) tutkimussihteerillä, tarkastajalla ja kamreerilla korkeakoulututkinto, arkistonhoitajalla korkeakoulututkinto ja arkistoalan tutkinto sekä informaatikolla korkeakoulututkinto tai tietoresurssien hallinnan koulutus;


22 §
Edustuston tehtäviin määrääminen

Euroopan unionissa olevan Suomen pysyvän edustuston päällikön tehtävään määräämistä valmisteltaessa on pyydettävä valtioneuvoston kanslian lausunto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

  Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2014

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.