510/2014

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Laki valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Korvauksen edellytykset

Tämän lain mukaan suoritetaan korvausta sille, joka on Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn välirauhasopimuksen (SopS 4/1944) 2 artiklan toisen kappaleen nojalla internoitu.

Korvauksen edellytyksenä on, että internointi on kohdistunut:

1) alle 18-vuotiaaseen;

2) henkilöön, jolla oli tai oli ollut Suomen kansalaisuus ennen 19 päivää syyskuuta 1944; tai

3) 2 kohdassa tarkoitetun 18 vuotta täyttäneeseen lapseen.

Jos internointi on kestänyt alle kolme vuorokautta, oikeutta korvaukseen ei ole.

2 §
Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kertakorvauksena 3 000 euroa. Jos internointi on kestänyt alle 30 vuorokautta, korvaus on kuitenkin 1 500 euroa.

3 §
Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Tämän lain mukaiset korvaukset myöntää ja maksaa Valtiokonttori. Korvaushakemus on toimitettava Valtiokonttorille vuoden 2015 loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei tutkita.

Valtiokonttori hankkii hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset selvitykset, jotka sillä on oikeus saada maksutta.

4 §
Muutoksenhaku

Valtiokonttorin tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä saa valittaa vakuutusoikeuteen.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muilta osin muutoksenhausta säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

HE 69/2014
LaVM 6/2014
EV 71/2014

  Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.