500/2014

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Laki tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tullilakiin (1466/1994) uusi 23 e § seuraavasti:

23 e §

Tullin rekistereihin rekisteröidyn henkilön häntä koskevien tietojen tarkastusoikeudesta säädetään henkilötietolain 26 §:ssä ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta henkilötietolain 28 §:ssä. Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle ja todistettava henkilöllisyytensä.

Sen lisäksi, mitä henkilötietolain 27 §:ssä säädetään tarkastusoikeuden rajoituksista, rekisteröidyllä ei ole oikeutta tarkastaa:

1) tämän lain 23 §:ssä tarkoitetun valvontatietorekisterin tietoja;

2) tämän lain 23 b §:ssä tarkoitetun Euroopan unionin tullitietojärjestelmän tietoja;

3) tämän lain 23 d §:ssä tarkoitetun rekisterikilpien ja konttien kuvaus- ja tunnistusjärjestelmän tietoja;

4) Tullin henkilörekistereihin sisältyviä henkilöä tai tekoa koskevia luokitus-, tarkkailu- tai tietolähdetietoja taikka rikosten sarjoittamiseen ja tekniseen tutkintaan käytettäviä tietoja;

5) tietoja, jotka on saatu tämän lain 20 a tai 20 c—20 e §:n, pakkokeinolain 10 luvun tai sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 36 §:n mukaisia tiedonhankintamenetelmiä käyttäen.

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 2 momentissa tarkoitettujen, rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

HE 24/2014
HaVM 18/2014
EV 81/2014

  Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.