494/2014

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan presidentin asetus eräiden rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Hallintotehtävien siirtäminen

Tällä asetuksella Kansaneläkelaitokselle siirretään eräitä rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevia hallintotehtäviä, jotka rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain (ÅFS 2014:28) mukaan kuuluvat Ålands hälso- och sjukvård-nimiselle viranomaiselle.

2 §
Lupa asianmukaiseen hoitoon asuinvaltion ulkopuolella

Kansaneläkelaitos käsittelee rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 7 §:n mukaisesti lupaa saada asianmukaista hoitoa asuinvaltion ulkopuolella koskevat hakemukset. Kansaneläkelaitos tekee päätöksensä Ålands hälso- och sjukvård-nimisen viranomaisen Kansaneläkelaitokselle toimittaman sitovan lausunnon perusteella viimeistään 21 vuorokauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos henkilölle on myönnetty 1 momentissa tarkoitettu lupa ja henkilö on itse maksanut terveydenhuoltopalvelun kustannukset, Kansaneläkelaitos maksaa hänelle korvausta rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos henkilön kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, Ålands hälso- och sjukvård-niminen viranomainen korvaa laskun perusteella Kansaneläkelaitokselle rahamäärän, jonka Kansaneläkelaitos on maksanut luvan mukaisesta hoidosta.

3 §
Viestintä ja tietojenvaihto

Kansaneläkelaitoksen rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste vastaa Ahvenanmaan maakunnassa rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 9 §:n mukaisesti.

 4 §
Kustannusten korvaaminen

Ahvenanmaan maakunnan hallitus korvaa Kansaneläkelaitokselle 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen hallintotehtävien hoitamisen kustannukset sen mukaan kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Kansaneläkelaitos erikseen sopivat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

  Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.