455/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (465/2013) 2 ja 3§ seuraavasti:

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon kuukausittain viimeistään kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 1 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyä maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kymmenen pankkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyä maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan 1 §:ssä tarkoitettuina päivinä maksettavien etuuksien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin kuukauden ennakon yhteydessä maksettava Kansaneläkelaitokselle:

1) Kansaneläkelaitoksen tekemään arvioon perustuva valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista ja työkyvyttömyyden arviointikuluista; ja

2) valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaisista perusturvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

3 §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen etuuksien ja 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kulujen yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Toimintakulujen ennakkoa tarkistettaessa erotuksesta vähennetään maksukuukauden aikana kansaneläkerahastoon kertyneet sijoitus- ja muut tuotot.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2014 maksettavaan valtion osuuteen.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.