446/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston päätös Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisestä sekä Seinäjoen kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä

Valtioneuvosto on kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Jalasjärven kunta lakkaa ja yhdistyy Kurikan kaupunkiin.

Valtioneuvosto hylkää kuntajakoselvittäjien erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tekemän esityksen Seinäjoen kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisestä.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Uusi Kurikan kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Kurikan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi Kurikan kaupunki on suomenkielinen kunta.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Muutoksenhaku

Kuntarakennelain 55 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhteisen esityksen mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta.

Siltä osin, kuin päätös koskee Seinäjoen kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämistä, saa tähän päätökseen kuntarakennelain 53 § 1 momentin nojalla hakea muutosta.

Valitusosoitus

Valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä saa hakea muutosta valittamalla muutoksen kohteena oleva kunta, sen jäsen tai lain 10 §:ssä tarkoitettu yhdistymishallitus.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun muuttamisesityksen hylkäämistä tarkoittava päätös on saatettu esityksen tekijöiden tietoon.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

  Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.