423/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 10 §:n 2 momentti ja

muutetaan 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 165/1992, seuraavasti:

7 §
Määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

Siirtomäärärahaa ei saa ylittää. Siirtomäärärahaa saa siirtää käytettäväksi sen mukaan kuin talousarviossa päätetään varainhoitovuoden jälkeen yhden tai kahden seuraavan varainhoitovuoden aikana ja jos kyseessä on valtion investointihanke, neljän seuraavan varainhoitovuoden aikana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

HE 10/2014
VaVM 1/2014
EV 31/2014

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.