403/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (19/2013) 10 §:n 1 ja 3 momentti, sekä

lisätään 10 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4—6 momentti siirtyvät 5—7 momentiksi, seuraavasti:

10 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2013 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai maidon suoramyynnistä enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
C1 8,0
C2 8,6
C2 pohjoinen ja saaristo 9,9
C3—P1 12,9
C3—P2 14,6
C3—P3, P4 17,2
C4—P4 21,9
C4—P5 31,1

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2013 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään markkinajärjestelyasetuksen 67 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan tuottajakohtaiseen viitemäärään, jäljempänä viitemäärä, saakka. Jos hakijalla on hallinnassaan viitemäärä ja tukikelpoinen tuotanto on suurempi kuin viitemäärä, tukea voidaan myöntää viitemäärän ylittävältä osalta enintään 70 prosentille tuotannosta.

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään markkinajärjestelyasetuksen 67 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan viitemäärään saakka. Jos hakijalla on hallinnassaan viitemäärä ja tukikelpoinen tuotanto on suurempi kuin viitemäärä, tukea voidaan myöntää viitemäärän ylittävältä osalta enintään 50 prosentille tuotannosta.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2014.

  Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.