401/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014

Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta

Helsingin vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut toukokuun 25 päivänä 2014 toimitettujen europarlamenttivaalien tuloksen. Seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi Euroopan parlamentin jäseniksi parlamentin seuraavaksi toimikaudeksi:

Lopullinen vertausluku Äänimäärä
1. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri 390 376.000 148 190
Alexander Stubb,
Espoo  
2. Komission varapuheenjohtaja, 339 895.000 70 398
filosofian tohtori
Olli Rehn,
Helsinki  
3. Kansanedustaja, 222 457.000 80 772
filosofian tohtori
Jussi Halla-aho,
Helsinki  
4. Euroopan parlamentin jäsen 212 781.000 44 061
Liisa Jaakonsaari,
Oulu  
5. Euroopan parlamentin jäsen 195 188.000 49 842
Sirpa Pietikäinen,
Hämeenlinna  
6. Valtiotieteen tohtori, 169 947.500 69 360
yrittäjä
Paavo Väyrynen,
Keminmaa  
7. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, 161 263.000 31 725
entinen Euroopan parlamentin jäsen
Heidi Hautala,
Helsinki  
8. Kansanedustaja, 161 074.000 58 611
bioanalyytikko
Merja Kyllönen,
Suomussalmi  
9. Liikenne- ja kuntaministeri, 130 125.333 43 829
filosofian lisensiaatti
Henna Virkkunen,
Jyväskylä  
10. Euroopan parlamentin jäsen 116 747.000 29 355
Nils Torvalds,
Helsinki  
11. Euroopan parlamentin jäsen, 113 298.333 59 538
varatuomari
Anneli Jäätteenmäki,
Helsinki  
12. Euroopan parlamentin jäsen, 111 228.500 33 833
tutkija
Sampo Terho,
Helsinki  
13. Kansanedustaja, 106 390.500 40 734
insinööri
Miapetra Kumpula-Natri,
Vaasa

Euroopan parlamentin jäsenen paikan tullessa avoimeksi tulevat varajäseniksi numeroiden 1, 5 ja 9 kohdalla Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa, Helsingin kaupungista, numeroiden 2, 6 ja 11 kohdalla Euroopan parlamentin jäsen, kasvatustieteen maisteri Hannu Takkula, Oulun kaupungista, numeroiden 3 ja 12 kohdalla kansanedustaja, varanotaari Pirkko Ruohonen-Lerner, Porvoon kaupungista, numeroiden 4 ja 13 kohdalla toimittaja, kirjailija Timo Harakka, Helsingin kaupungista, numeron 7 kohdalla kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Oras Tynkkynen, Tampereen kaupungista, numeron 8 kohdalla valtiotieteiden kandidaatti, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, Turun kaupungista sekä numeron 10 kohdalla kansanedustaja Christina Gestrin, Espoon kaupungista.

Vaaleissa annettujen äänien kokonaismäärä on 1 738 037.

Tähän päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tämä kuulutus on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan  toimittaa

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä vaalipiirilautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Helsingin hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite: Käyntiosoite:
PL 120 Radanrakentajantie 5
00521 Helsinki 00520 Helsinki

  Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014

Puheenjohtaja
Timo Erikäinen

Sihteeri
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.