371/2014

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 374/2013, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä:

1) Poliisihallitus paikallisten poliisilaitosten sekä muidenkin poliisiyksiköiden virkamiesten osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa poliisiyksikköä; valtakunnallisten yksiköiden ja poliisilaitosten päälliköiden osalta päätökset tekee kuitenkin sisäministeriö;

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta;

3) Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö omalta osaltaan sekä Rikosseuraamuslaitokseen kuuluvien muiden yksiköiden osalta;

4) Valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta;

5) Itä-Suomen aluehallintovirasto maistraattien osalta.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2014.

  Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.