344/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen (13/1994) 9 § sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti asetuksessa 61/2013, seuraavasti:

3 §
Rikosrekisteritietojen luovuttamista koskevat pyynnöt

Vieraan valtion viranomaisen pyyntö rikosrekisteritietojen luovuttamisesta lain 1 §:n 2 momentin 5 kohdan ja 24 §:n mukaisesti on tehtävä Oikeusrekisterikeskukselle.


10 §
Käännösten laatiminen

Jos vieraan valtion viranomaisen tekemä oikeusapupyyntö tai siihen liittyvät asiakirjat ovat muulla kielellä kuin suomen tai ruotsin kielellä, on asiakirjoista laadittava tarvittavilta osin käännökset suomen tai ruotsin kielelle, jos pyydettyä tiedoksiantoa tai muuta toimenpidettä ei Suomen lain mukaan voi muutoin suorittaa.



Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2014.

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.